Zapisy SEMESTR 2020/2021 tylko do 30 września! Kliknij i Zapisz Dziecko!

< Potwierdzone pobranie ebooka />

PROMOCYJNA OFERTA
ważna tylko przez:

POBRANIE PRZEWODNIKA
PRZEBIEGŁO PRAWIDŁOWO!

W ciągu 5-10 minut na podany adres e-mail trafi poniższa wiadomość
z linkiem do pobrania przewodnika

Dostarczony mail

Sprawdź w Twojej skrzynce wszystkie foldery, również Powiadomienia, Oferty i SPAM!

Jeżeli w ciągu 3 dni NIE odczytasz naszego maila i NIE klikniesz w nim linku potwierdzającego, to link do przewodnika wygaśnie i stracisz dostęp. Foldery poczty e-mail

W między czasie obejrzyj poniższe wideo i odbierz dodatkową niespodziankę!

A po obejrzeniu wideo wejdź na Twoją skrzynkę i znajdź moją wiadomość 🙂

POBRANIE PRZEWODNIKA
PRZEBIEGŁO PRAWIDŁOWO!

W ciągu 5-10 minut na podany adres e-mail
trafi poniższa wiadomość z linkiem do pobrania przewodnika

Dostarczony mail

Sprawdź w Twojej skrzynce wszystkie foldery, również Powiadomienia, Oferty i SPAM!

Jeżeli w ciągu 3 dni NIE odczytasz naszego maila i NIE klikniesz w nim linku potwierdzającego, to link do przewodnika wygaśnie i stracisz dostęp. Foldery poczty e-mail

W między czasie obejrzyj poniższe wideo i 
odbierz dodatkową niespodziankę!

A po obejrzeniu wideo wejdź na Twoją skrzynkę i znajdź moją wiadomość 🙂

Wartość kursu podstaw
programowania online
w języku wizualnym

145 PLN

Wartość kursu podstaw
programowania online
w języku Python

195 PLN

Wartość kursu online
podstaw programowania
w języku Java

210 PLN

Cena promocyjna
obydwu kursów
w pakiecie

340 PLN
39 PLN

Wartość kursu podstaw
programowania online
w języku wizualnym

145 PLN

Wartość kursu podstaw
programowania online
w języku Python

195 PLN

Wartość kursu online
podstaw programowania
w języku Java

210 PLN

Cena promocyjna
wszystkich kursów
w pakiecie

550 PLN
49 PLN

TYLKO 15% POLSKICH DZIECI
UCZY SIĘ PROGRAMOWANIA

Tylko 15% dzieci w Polsce chodzi na zajęcia dodatkowe z programowania – to wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.

Jednocześnie, co czwarty rodzic deklarował, że chciałby, aby jego dziecko uczyło się programowania poza szkołą. Jednak najczęstszą barierą okazał się brak takich zajęć dodatkowych w szkole lub najbliższej okolicy. My przezwyciężami te barierę oferując naukę programowania w formie online!

Microsoft opublikował, że do 2025 roku potrzeba będzie 4x więcej pracowników w IT niż teraz. Z 41 milionów w 2020 roku do 190 milionów w 2025. Ale w IT pracują nie tylko programiści…

Jest również wiele innych dobrze płatnych zawodów w IT niezwiązanych z programowaniem. Twoje dziecko nie musi być wcale programistą w przyszłości.

Jednak znajomość programowania pozwala lepiej zrozumieć świat IT i posiadanie tej umiejętności w CV jest dużym atutem. A najlepiej płatne zawody w IT wymagają właśnie umiejętności programowania

DAJ PRZEWAGĘ TWOJEMU DZIECKU JUŻ TERAZ

Pomyśl o możliwościach jakie daje obecnie rynek pracy IT… wysokie zarobki, możliwość pracy zdalnej oraz wiele
innych benefitów. Daj dziecku szansę nauki najpopularniejszych języków programowania i to całkowicie online.

Dodatkowa niespodzianka, którą Ci oferujemy,
to specjalna cena, tylko tu i teraz:

550 PLN 49 PLN

za dożywotni dostęp do…
…naszych 3 najpopularniejszych kursów programowania online!

twoje dziecko otrzyma w tej cenie
aż 3 mini kursy podstaw programowania

1. Kurs podstaw programowania
w języku wizualnym

Język wizualny jest zalecany
dla dzieci młodszych rozpoczynających
dopiero przygodę z programowaniem.

2. Kurs podstaw programowania
w języku tekstowym Python

Język Python jest zalecany jako
pierwszy tekstowy język programowania
dla dzieci i młodzieży.

3. Kurs podstaw programowania
w języku tekstowym Java

Język Java jest rekomendowany
pod kątem rynku pracy, gdyż najwięcej ofert pracy
jest dla programujących w Javie.

1. Kurs podstaw programowania
w języku wizualnymJęzyk wizualny jest zalecany dla dzieci młodszych
rozpoczynających dopiero przygodę z programowaniem.

2. Kurs podstaw programowania
w języku tekstowym PythonJęzyk Python jest zalecany jako pierwszy tekstowy
język programowania dla dzieci i młodzieży.

3. Kurs podstaw programowania
w języku tekstowym JavaJęzyk Java jest rekomendowany pod kątem
rynku pracy, gdyż najwięcej ofert pracy
jest dla programujących w Javie.

AGENDY OBYDWU KURSÓW

1. Kurs programowania w języku wizualnym

Moduł 1.
Wprowadzenie

Lekcja 1: Powitanie

Lekcja 2: Opis interfejsu

Lekcja 3: Wyświetlanie liczby

Lekcja 4: Zmienna liczbowa

Lekcja 5: Klamerki „Podczas uruchamiania”
oraz „Na zawsze”

Lekcja 6: Ćwiczenia

Lekcja 7: Quiz


Moduł 2.
Teleturniej

Lekcja 1: Zmienna logiczna

Lekcja 2: Instrukcja „Jeśli … to”

Lekcja 3: Kod wykonujący się
po wciśnięciu przycisku

Lekcja 4: Program sprawdzający
szybkość zawodników

Lekcja 5: Ćwiczenia

Lekcja 6: Quiz

Moduł 3.
Sprawdzanie wieku

Lekcja 1: Operatory porównania

Lekcja 2: Instrukcja
„Jeśli … to … w przeciwnym razie”

Lekcja 3: Operator logiczny „AND”

Lekcja 4: Program sprawdzający, czy
dana osoba jest studentem

Lekcja 5: Ćwiczenia

Lekcja 6: QuizModuł 4.
Tabliczka mnożenia

Lekcja 1: Działania na zmiennych

Lekcja 2: Względne zmienianie
wartości zmiennej

Lekcja 3: Pętla „Dopóki … wykonaj”

Lekcja 4: Tabliczka mnożenia
(wyświetlana ręcznie)

Lekcja 5: Tabliczka mnożenia
(wyświetlana automatycznie)

Lekcja 6: Ćwiczenia

Lekcja 7: Quiz

Moduł 5.
Stoper

Lekcja 1: Stoper

Lekcja 2: Stoper ciąg dalszy

Lekcja 3: Stoper z międzyczasem

Lekcja 4: Stoper z międzyczasem ciąg dalszy

Lekcja 5: Ćwiczenia


Moduł 6.
Podsumowanie

Lekcja 1: Co dalej?
Moduł 1.
Wprowadzenie

Lekcja 1: Powitanie

Lekcja 2: Opis interfejsu

Lekcja 3: Wyświetlanie liczby

Lekcja 4: Zmienna liczbowa

Lekcja 5: Klamerki „Podczas uruchamiania”
oraz „Na zawsze”

Lekcja 6: Ćwiczenia

Lekcja 7: Quiz

Moduł 2.
Teleturniej

Lekcja 1: Zmienna logiczna

Lekcja 2: Instrukcja „Jeśli … to”

Lekcja 3: Kod wykonujący się
po wciśnięciu przycisku

Lekcja 4: Program sprawdzający
szybkość zawodników

Lekcja 5: Ćwiczenia

Lekcja 6: Quiz

Moduł 3.
Sprawdzanie wieku

Lekcja 1: Operatory porównania

Lekcja 2: Instrukcja
„Jeśli … to … w przeciwnym razie”

Lekcja 3: Operator logiczny „AND”

Lekcja 4: Program sprawdzający, czy
dana osoba jest studentem

Lekcja 5: Ćwiczenia

Lekcja 6: Quiz


Moduł 4.
Tabliczka mnożenia

Lekcja 1: Działania na zmiennych

Lekcja 2: Względne zmienianie
wartości zmiennej

Lekcja 3: Pętla „Dopóki … wykonaj”

Lekcja 4: Tabliczka mnożenia
(wyświetlana ręcznie)

Lekcja 5: Tabliczka mnożenia
(wyświetlana automatycznie)

Lekcja 6: Ćwiczenia

Lekcja 7: Quiz

Moduł 5.
Stoper

Lekcja 1: Stoper

Lekcja 2: Stoper ciąg dalszy

Lekcja 3: Stoper z międzyczasem

Lekcja 4: Stoper z międzyczasem ciąg dalszy

Lekcja 5: Ćwiczenia

Moduł 6.
Podsumowanie

Lekcja 1: Co dalej?

2. Kurs programowania w języku tekstowym Python

Moduł 1.
Instalacja i wprowadzenie

Lekcja 1: Instalacja Windows

Lekcja 2: Instalacja Linux

Lekcja 3: Instalacja MacOSX


Moduł 2.
Zmienne i typy

Lekcja 1: Zmienne i typy – wprowadzenie

Lekcja 2: Zmienne liczbowe

Lekcja 3: Zmienne tekstowe

Lekcja 4: Komentarze w kodzie

Lekcja 5: Ćwiczenia

Lekcja 6: Quiz

Moduł 3.
Instrukcje warunkowe

Lekcja 1: Porównania

Lekcja 2: Operatory logiczne

Lekcja 3: Ćwiczenia

Lekcja 4: QuizModuł 4.
Pętle

Lekcja 1: Pętla while

Lekcja 2: Pętla for

Lekcja 3: Zagnieżdżone pętle

Lekcja 4: Ćwiczenia

Lekcja 5: Quiz

Moduł 5.
Listy i krotki

Lekcja 1: Listy

Lekcja 2: Krotki

Lekcja 3: Ćwiczenia

Lekcja 4: Quiz


Moduł 6.
Podsumowanie

Lekcja 1: Co dalej?

Moduł 1.
Instalacja i wprowadzenie

Lekcja 1: Instalacja Windows

Lekcja 2: Instalacja Linux

Lekcja 3: Instalacja MacOSXModuł 2.
Zmienne i typy

Lekcja 1: Zmienne i typy – wprowadzenie

Lekcja 2: Zmienne liczbowe

Lekcja 3: Zmienne tekstowe

Lekcja 4: Komentarze w kodzie

Lekcja 5: Ćwiczenia

Lekcja 6: Quiz

Moduł 3.
Instrukcje warunkowe

Lekcja 1: Porównania

Lekcja 2: Operatory logiczne

Lekcja 3: Ćwiczenia

Lekcja 4: Quiz


Moduł 4.
Pętle

Lekcja 1: Pętla while

Lekcja 2: Pętla for

Lekcja 3: Zagnieżdżone pętle

Lekcja 4: Ćwiczenia

Lekcja 5: Quiz

Moduł 5.
Listy i krotki

Lekcja 1: Listy

Lekcja 2: Krotki

Lekcja 3: Ćwiczenia

Lekcja 4: Quiz


Moduł 6.
Podsumowanie

Lekcja 1: Co dalej?

3. Kurs programowania w języku tekstowym Java

Moduł 1.
Wprowadzenie

Lekcja 1: Powitanie

Lekcja 2: Przebieg kursu

Lekcja 3: Jak studiować ten kurs?


Moduł 2.
Konfiguracja oprogramowania

Lekcja 1: Instalacja Eclipse IDE (Windows)

Lekcja 2: Instalacja Eclipse IDE (Linux)

Lekcja 3: Instalacja Eclipse IDE (MacOS)

Moduł 3.
Pierwsze kroki w javie

Lekcja 1: Stworzenie pierwszego projektu

Lekcja 2: Struktura kodu w Javie

Lekcja 3: Typy zmiennych w języku Java

Lekcja 4: Ćwiczenia

Lekcja 5: QuizModuł 4.
Instrukcje warunkowej

Lekcja 1: Operatory porównań

Lekcja 2: Instrukcje warunkowe

Lekcja 3: Złożone instrukcje warunkowe

Lekcja 4: Ćwiczenia

Lekcja 5: Quiz

Moduł 5.
Operatory logiczne

Lekcja 1: Operator OR

Lekcja 2: Operator AND

Lekcja 3: Operator NOT

Lekcja 4: Quiz


Moduł 6.
Podsumowanie

Lekcja 1: Co dalej?

Moduł 1.
Wprowadzenie

Lekcja 1: Powitanie

Lekcja 2: Przebieg kursu

Lekcja 3: Jak studiować ten kurs?

Moduł 2.
Konfiguracja oprogramowania

Lekcja 1: Instalacja Eclipse IDE (Windows)

Lekcja 2: Instalacja Eclipse IDE (Linux)

Lekcja 3: Instalacja Eclipse IDE (MacOS)

Moduł 3.
Pierwsze kroki w javie

Lekcja 1: Stworzenie pierwszego projektu

Lekcja 2: Struktura kodu w Javie

Lekcja 3: Typy zmiennych w języku Java

Lekcja 4: Ćwiczenia

Lekcja 5: Quiz


Moduł 4.
Instrukcje warunkowej

Lekcja 1: Operatory porównań

Lekcja 2: Instrukcje warunkowe

Lekcja 3: Złożone instrukcje warunkowe

Lekcja 4: Ćwiczenia

Lekcja 5: Quiz

Moduł 5.
Operatory logiczne

Lekcja 1: Operator OR

Lekcja 2: Operator AND

Lekcja 3: Operator NOT

Lekcja 4: Quiz

Moduł 6.
Podsumowanie

Lekcja 1: Co dalej?

O AUTORACH

Krzysztof Czech

Zawodowy programista


Bolesław Łucjanek

Konsultant IT


Współzałożyciele ogólnopolskiej Akademii Informatyki dla dzieci i młodzieży. Pracują w branży IT od ponad 5 lat, a od 2017 roku zachęcają dzieci i młodzież w całej Polsce do zainteresowania się branżą IT i programowaniem. Krzysztof i Bolesław są pomysłodawcami wielu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które są związane z nauką programowania i branżą IT.

Rynek pracy IT potrzebuje obecnie wielu specjalistów, a w przyszłości zapotrzebowanie to będzie jeszcze większe. Dlatego daj swojemu dziecku przewagę i zachęć do rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania.

O AUTORACH


Krzysztof Czech

Zawodowy programista


Bolesław Łucjanek

Konsultant IT


Współzałożyciele ogólnopolskiej Akademii Informatyki dla dzieci i młodzieży. Pracują w branży IT od ponad 5 lat, a od 2017 roku zachęcają dzieci i młodzież w całej Polsce do zainteresowania się branżą IT i programowaniem. Krzysztof i Bolesław są pomysłodawcami wielu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które są związane z nauką programowania i branżą IT.

Rynek pracy IT potrzebuje obecnie wielu specjalistów, a w przyszłości zapotrzebowanie to będzie jeszcze większe. Dlatego daj swojemu dziecku przewagę i zachęć do rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania.

NASZA GWARANCJA

Jeżeli nasz kurs nie spełni oczekiwań Twoich i Twojego dziecka – zwrócim Ci pieniądze!

Przygotowaliśmy kursy tak, żeby przekazać wartościową wiedzę w przystępny sposób. Jeżeli jednak nasz kurs nie spełni Twoich oczekiwań, to wystarczy, że napiszesz maila na i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.

Masz na to 30 dni od momentu zakupu.

NASZA GWARANCJA

Jeżeli nasz kurs nie spełni oczekiwań Twoich i Twojego dziecka – zwrócimy Ci pieniądze!

Przygotowaliśmy kursy tak, żeby przekazać wartościową wiedzę w przystępny sposób. Jeżeli jednak nasz kurs nie spełni Twoich oczekiwań, to wystarczy, że napiszesz maila na i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.

Masz na to 30 dni od momentu zakupu.

PODSUMOWANIE


Kurs podstaw programowania
w języku wizualnym
Kurs podstaw programowania
w języku Python
Kurs podstaw programowania
w języku Java
Ponad 70 lekcji wideo
Ćwiczenia z rozwiązaniami
Quizy utrwalające wiedzę
Dożywotni dostęp do kursów
Certyfikat ukończenia kursów
Możliwość kontynuacji nauki
Cena

550 PLN
49 PLN!

 
Kurs podstaw programowania w języku wizualnym
Kurs podstaw programowania w języku Python
Kurs podstaw programowania w języku Java
Ponad 70 lekcji wideo
Ćwiczenia z rozwiązaniami
Quizy utrwalające wiedzę
Dożywotni dostęp do kursów
Certyfikat ukończenia kursów
Możliwość kontynuacji nauki

Cena 550 PLN 49 PLN!

Dane firmy:

Horsitway Sp. z o. o.
ul. Aleje Jerozolimskie 89/43
02-001 Warszawa

NIP:5272857266
Regon:38066243600000
KRS:0000738923

Dane kontaktowe:

E-mail
[email protected]


Social Media:

 

© 2017-2020 Akademia Informatyki Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja strony www Warszawa
Polityka Prywatności