Pakiet Java DEVELOPER

blog-image

Pakiet Java DEVELOPER to kompleksowy zestaw kursów przygotowujących do kariery programisty Java. Kursy zawarte w tym pakiecie rozwijają zagadnienia poruszane w kursach pakietu Java STARTER (Java dla początkujących oraz Java dla średnio-zaawansowanych) o następujące zagadnienia:

Kurs Opis zawartości i poruszanych zagadnień
Podstawy Frontendu

Kurs ten opisuje podstawy budowy frontendu z wykorzystaniem języka HTML, akruszy stylów CSS oraz podstaw języka Javascript.

Budowanie relacyjnych baz danych

W tym kursie wyjaśniamy jak stworzyć bazę danych PostreSQL oraz zapisywać i odczytywać z niej dane za pomocą zapytań w języku SQL.

Spring Boot

Ten kurs jest zwieńczeniem ścieżki Java DEVELOPER. Łączy wiedzę ze wszystkich poprzednich kursów w całość, uzupełniąjąc ją o przedstawienie frameworków Spring, Maven oraz Hibernate. W kursie tym zawarte są również dwa duże projekty, które absolwent Akademii może umieścić w swoim portfolio.


Pakiet ten jest świetnym uzupełnieniem technicznych studiów wyższych, dostarczając praktycznej wiedzy o wykorzystywaniu najnowszych technologii wykorzystywanych w budowie nowoczesnych aplikacji webowych.